Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 02

Phiên bản Giá bán lẻ
tháng 02
Qùa tặng mừng xuân mới
MT 395 Tiền mặt trị giá 10 triệu VND
CVT 475
MT Eco 370
CVT Eco 435

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
tháng 02
Qùa tặng mừng xuân mới
MT Eco 410 Tiền mặt trị giá từ 10 ->15 triệu VND
MT 450
CVT 505
CVT Eco 460

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
tháng 02
Qùa tặng mừng xuân mới
2.0 STD 975
2.0 CVT 1.123
2.4 CVT 1.275
2.0 CVT 808
2.0 CVT Premium 942 Bộ phụ kiện trị giá 15 triệu VND (*)
2.4 CVT Premium 1.100

Đơn vị giá: triệu đồng

(*) Bộ phụ kiện OUTLANDER bao gồm: (1) Ốp cản trước, (2) Ốp cản sau, (3) Cánh lướt gió sau, (4) Ốp hông xe, (5) Tem nắp khoan động cơ.

Phiên bản Giá bán lẻ
tháng 02
Qùa tặng mừng xuân mới
GASOLINE
4×2 AT
1.260  Tiền mặt trị giá 15 triệu VND
GASOLINE
4×4 AT
1.426

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá đặc biệt
tháng 02
Qùa tặng mừng xuân mới
4×4.AT
MIVEC
 790 Tiền mặt trị giá 15 triệu VND
4×2.AT
MIVEC
 705
4×4.MT 666
4×2.AT 606
4×2.MT 576

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 01
Giá đặc biệt
tháng 01
3.0 2.120 164 1.956

Đơn vị giá: triệu đồng