Bảng giá xe & khuyến mãi tháng 12

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
MT 410 20 390
CVT 495 20 475
MT Eco 380 10 370
CVT Eco 455 20 435

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
MT Eco 422 10 412
MT 450 450
CVT 505 505
CVT Eco 470 10 460

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
Ưu đãi
khách hàng
2.0 STD (7 chỗ) 983 983  Giảm thêm 10 triệu VNĐ.
2.0 CVT (7 chỗ) 1.205 117 1.088
2.4 CVT (7 chỗ) 1.275 117 1.158
2.0 CVT (5 chỗ) 1.123 117 1.006

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi Tháng 12 Giá đặc biệt
tháng 12
Khuyến mãi của đại lý
CVT
Premium
978 78 900 Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu VNĐ (*)

Đơn vị giá: triệu đồng

(*) Bộ phụ kiện trị giá 40 triệu bao gồm: (1) Ốp trang trí cản trước, (2) Ốp trang trí cản sau, (3) Ốp bảo vệ cửa sau, (4) Bộ DVD tích hợp GPS, (5) Camera hành trình, (6) Camera lùi, (7) Màn hình hàng ghế sau.

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
Khuyến mãi
của đại lý
3.0 2.120 164 1.956 Giảm thêm
50 triệu VNĐ.

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
DIESEL
4×2 MT
804 100 704

Đơn vị giá: triệu đồng

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
Khuyến mãi
của đại lý
GASOLINE
4×2 AT
1.355 206 1.149 Bộ phụ kiện
(*)
GASOLINE
4×4 AT
1.538 180 1.358 Bộ phụ kiện
(*)

Đơn vị giá: triệu đồng

(*) Bộ phụ kiện ALL NEW PAJERO SPORT bao gồm:
(1) Ốp cản trước, (2) Ốp cản sau, (3) Cánh lướt gió sau.

Phiên bản Giá bán lẻ
đề xuất
Ưu đãi
tháng 12
Giá đặc biệt
tháng 12
Khuyến mãi
của đại lý
4×4.AT
MIVEC
790  –  790 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
4×2.AT
MIVEC
706  –  706 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
4×4.MT 686 20 666 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
4×2.AT 626 20 606 Quà tặng
trị giá 18 triệu.
4×2.MT 596 20 576 Quà tặng
trị giá 18 triệu.

Đơn vị giá: triệu đồng