Đại lý Mitsubishi Motors

Đánh dấu hành trình mới, MMV tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đại lý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Mitsubishi An Dân

Mitsubishi An Dân

  • Phòng trưng bày mới
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Khai trương: tháng 11/2016
Mitsubishi T&T Hải Dương

Mitsubishi T&T Hải Dương

  • Đại lý 3S mới
  • Địa điểm: Thành phố Hải Dương
  • Khai trương: tháng 12/2016
Mitsubishi Kim Liên

Mitsubishi Kim Liên

  • Phòng trưng bày mới
  • Địa điểm: Thành Phố Vinh
  • Khai trương: tháng 8/2016
Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình

Mitsubishi Kim Liên Quảng Bình

  • Đại lý 3S mới
  • Địa điểm: Thành phố Đồng Hới
  • Khai trương: tháng 12/2016
Mitsubishi SAVICO

Mitsubishi SAVICO

  • Đại lý 3S mới
  • Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng
  • Khai trương: tháng 12/2016
Mitsubishi Hưng Nga Quy Nhơn

Mitsubishi Hưng Nga Quy Nhơn

  • Đại lý 3S mới
  • Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn
  • Khai trương: tháng 12/2016
Mitsubishi Seven Stars

Mitsubishi Seven Stars

  • Đại lý 3S mới
  • Địa điểm: Thành phố Quãng Ngãi
  • Khai trương: tháng 7-8/2016
Mitsubishi Phương Nguyên

Mitsubishi Phương Nguyên

  • Phòng trưng bày mới
  • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
  • Khai trương: tháng 8-9/2016
Các đối tác mong muốn trở thành đại lý Mitsubishi Motors, vui lòng liên lạc:

Anh Trần Quang Vinh - Phòng Phát Triển Đại Lý

Điện thoại: 0908.333.663

Email: vinh-tranquang@mitsubishi-motors.com.vn