Mitsubishi Motors dealers

Đánh dấu hành trình mới, MMV tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đại lý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Mitsubishi An Dân

Mitsubishi An Dân

 • The new showroom
 • Location: Hà Nội
 • Grand Opening: Nov 2016
Mitsubishi T&T Hải Dương

Mitsubishi T&T Hải Dương

 • New Dealer 3S
 • Location: Hải Dương City
 • Grand Opening: Dec 2016
Mitsubishi Kim Liên

Mitsubishi Kim Liên

 • The new showroom
 • Location: Vinh City
 • Grand Opening: Aug 2016
Mitsubishi Quảng Bình

Mitsubishi Quảng Bình

 • New Dealer 3S
 • Location: Quảng Bình City
 • Grand Opening: Dec 2016
Mitsubishi SAVICO

Mitsubishi SAVICO

 • New Dealer 3S
 • Location: Đà Nẵng City
 • Grand Opening: Dec 2016
Mitsubishi Hưng Nga Quy Nhơn

Mitsubishi Hưng Nga Quy Nhơn

 • New Dealer 3S
 • Location: Quy Nhơn City
 • Grand Opening: Dec 2016
Mitsubishi Seven Stars

Mitsubishi Seven Stars

 • New Dealer 3S
 • Location: Đà Nẵng City
 • Grand Opening: July 2016
Mitsubishi Phương Nguyên

Mitsubishi Phương Nguyên

 • The new showroom
 • Location: Vinh City
 • Grand Opening: Sep 2016
Các đối tác mong muốn trở thành đại lý Mitsubishi Motors, vui lòng liên lạc:

Anh Trần Quang Vinh - Phòng Phát Triển Đại Lý

Điện thoại: 0908.333.663

Email: vinh-tranquang@mitsubishi-motors.com.vn