Mitsubishi Motors dealers

Đánh dấu hành trình mới, MMV tiếp tục nâng cấp và mở rộng hệ thống đại lý nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Mitsubishi Trung Thượng (Hoài Đức)

Mitsubishi Trung Thuong

 • New showroom
 • Location: Hanoi City
 • Grand Opening: Mar 2017
Mitsubishi An Dân (Q. Long Biên)

Mitsubishi An Dan

 • New showroom & Service Shop
 • Location: Hanoi City
 • Grand Opening: Mar 2017
Mitsubishi Hanoi Auto–CN Phú Thọ

Mitsubishi Hanoi Auto Phu Tho Branch

 • New 3S Dealer
 • Location: Phu Tho City
 • Grand Opening: Apr 2017
Mitsubishi Ô TÔ BẮC NINH

Mitsubishi Bac Ninh

 • New 3S Dealer
 • Location: Bac Ninh City
 • Grand Opening: Mar 2017
Mitsubishi Kim Liên

Mitsubishi Kim Lien Quang Binh

 • New 3S Dealer
 • Location: Dong Hoi City
 • Grand Opening: Jun 2017
Mitsubishi Auto Quy Nhơn

Mitsubishi Auto Quy Nhon

 • New 3S Dealer
 • Location: Quy Nhon City
 • Grand Opening: May 2017
Mitsubishi Bình Dương

Mitsubishi Binh Duong

 • New 3S Dealer
 • Location: Binh Duong City
 • Grand Opening: Jun 2017