Mitsubishi Motors Vietnam

Header

LỌC NHỚT 

Lọc nhớt được thiết kế để loại bỏ các tạp chất nhằm duy trì độ sạch của nhớt động cơ nên sau một thời gian sử dụng lọc nhớt sẽ bị tắc, nhớt sẽ không còn sạch để bôi trơn cho các chi tiết trong động cơ nữa. Vì vậy cần thay thế định kì lọc nhớt sau mỗi 10.000km sử dụng xe, cùng với việc thay nhớt thương xuyên sẽ đảm bảo cho động cơ luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất.

LỌC NHỚT 

Bạn Đã Sẵn Sàng Trải Nghiệm Cùng Mitsubishi Motors Việt Nam?

Lựa chọn thanh dịch vụ bên dưới hoặc liên hệ nhà phân phối gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin

LỌC NHỚT 

Lọc nhớt được thiết kế để loại bỏ các tạp chất nhằm duy trì độ sạch của nhớt động cơ nên sau một thời gian sử dụng lọc nhớt sẽ bị tắc, nhớt sẽ không còn sạch để bôi trơn cho các chi tiết trong động cơ nữa. Vì vậy cần thay thế định kì lọc nhớt sau mỗi 10.000km sử dụng xe, cùng với việc thay nhớt thương xuyên sẽ đảm bảo cho động cơ luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất.