Mitsubishi Motors Vietnam

Header

NHỚT TRỢ LỰC LÁI

Nhớt trợ lực lái có nhiệm vụ truyền động, hỗ trợ vô lăng trong quá trình đánh lái nhẹ nhàng hơn.

NHỚT TRỢ LỰC LÁI

Bạn Đã Sẵn Sàng Trải Nghiệm Cùng Mitsubishi Motors Việt Nam?

Lựa chọn thanh dịch vụ bên dưới hoặc liên hệ nhà phân phối gần nhất để tìm hiểu thêm thông tin

NHỚT TRỢ LỰC LÁI

Nhớt trợ lực lái có nhiệm vụ truyền động, hỗ trợ vô lăng trong quá trình đánh lái nhẹ nhàng hơn.