Mitsubishi Motors Vietnam

Header

Giới thiệu thành công thành viên đặt cọc xe XFC Concept, có ngay 500 điểm thưởng trên Mitsubishi Connect+

Đăng nhập chương trình thành viên đặc quyền XFC trên ứng dụng Mitsubishi Connect+
Đồng ý điều kiện và điều khoản chương trình trên ứng dụng
Chọn mục giới thiệu thành viên XFC
Nhắc nhở bạn bè đặt cọc XFC Concept tại các nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi Motors trên toàn quốc
Chờ kết quả xác nhận từ Mitsubishi Motors Việt Nam.
* Vui lòng đọc Điều khoản và điều kiện chương trình tại đây

Đăng ký

1. Thông tin cá nhân

2. Chọn nhà phân phối

Điều kiện & đIều khoản về chính sách bảo mật*

• Tôi đã đọc và chấp thuận các Điều kiện & Điều khoản về Chính sách bảo mật.

Đăng ký thành công.

Cám ơn Quý khách đã quan tâm và đăng ký thông tin. Yêu cầu của Quý khách đã được ghi nhận. Nhà phân phối ủy quyền của Mitsubishi Motors Việt Nam sẽ liên hệ với Quý khách trong thời gian sớm nhất.