Mitsubishi Motors dealers

Ready for the new stage, MMV continues to upgrade and expand our dealer system to improve customer satisfaction.

Công ty cổ phần cơ khí ô tô Cần Thơ (xưởng dịch vụ 2S)

Mitsubishi G-Star (Cần Thơ)

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Cần Thơ
 • Khai trương 28/08/2018
Mitsubishi Thái Nguyên

Mitsubishi Thái Nguyên

 • Phòng trưng bày theo tiêu chuẩn mới
 • Địa điểm: Thành phố Thái Nguyên
 • Khai trương 14/11/2018
Mitsubishi MOVEO (Binh Duong)

Mitsubishi Moveo (Binh Duong)

 • New 3S Dealer
 • Location: Thu Dau Mot City
 • Opening date: 16/11/2018
Mitsubishi AMC (TPHCM) – new dealer

Mitsubishi Binh Duong

 • New 3S Dealer
 • Location: Binh Duong City
 • Grand Opening: Jun 2017
Mitsubishi Phu Khang – An Giang

Mitsubishi Phú Khang (An Giang)

 • New 3S Dealer
 • Location: An Giang City
 • Grand Opening: 2019
Mitsubishi Quảng Ninh

Mitsubishi Quảng Ninh

 • New 3S Dealer
 • Location: Ha Long City
 • Grand Opening: 2019
Mitsubishi Tuyên Quang – New Dealer

Mitsubishi Tuyên Quang

 • Đại lý 3S mới
 • Địa điểm: Thành phố Tuyên Quang
 • Khai trương 2019