Fleet Sales

Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) commits to bring the highest quality products and services to meet the demand of fleet car buying demand of customers.

MMV will cooperate with its Dealers to give advices and special offers for the fleet car buying of customers. If you have demand for fleet cars and expect to receive special quotation, please contact:

FLEET SALES TEAM
Mitsubish Motors Vietnam
Email: mmvfleet@mitsubishi-motors.com.vn

REGISTER

Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.